အိမ်သူသက်ထားလေးကို အနောက်တံခါးလေးပါဖွင့်ပေးလိုက်တာ